סל הקניות

סגור

#חמישיחיובי 》》מסיימים מחר רצף בידודים:

#חמישיחיובי 》》מסיימים מחר רצף בידודים:
#חמישיחיובי 》》מסיימים מחר רצף בידודים:
דניאל וניר 5 ימים,
מיד אחריהם ליאור 9 ימים... 😳🙄🥴
התמונה הזו די משקפת את השבועיים האחרונים של חיים באפילה וחוסר-ודאות...
(ועדיין היתה בהם הרבה צמיחה והתפתחות).