סל הקניות

סגור

#שפע_איןשנילו 》》הרבה שפע היה השבוע...

#שפע_איןשנילו 》》הרבה שפע היה השבוע...
#שפע_איןשנילו 》》הרבה שפע היה השבוע...
שפע בידוד,
שפע קורונה מסביב,
שפע סגירות מעגלים,
ועכשיו בדרך ל...
שפע טעימות שוקולד! בחשיכה!